HÜSEYİN AVNİ LİFİJ (1886-1927)

“Saint Elias Manastırı Kalıntıları (Orhan Gazi Türbesi)”

İmzasız. Tuval üzeri yağlıboya. Sanatçının koleksiyon değeri yüksek önemli yapıtlarındandır.

Ekspertiz: Eser, Yüksek Ressam Restoratör Bayram Karşit tarafından tarafından onaylıdır.

Referans: Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük / Sayfa: 282

Ölçüler: 18 x 26.5 cm.

1886 yılında Samsun’da doğdu. Osman Hamdi Bey’in tavsiyesiyle, Abdülmecid Efendi tarafından Paris’e resim öğrenimi için gönderildi. 1909-12 arasında Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nda Fernand Cormon’un atölyesinde çalışan Lifij’in sanat anlayışı bu dönemde olgunlaşmıştır. Türkiye’ye döndüğünde resim öğretmenliği yaptı. 1923’e değin başta İstanbul Erkek Lisesi ve Kandilli Kız Lisesi olmak üzere birçok okulda resim öğretmenliği yapmış, 1924’te Sanayi-i Nefise Mektebi’ne atanarak buradaki görevini yaşamının sonuna kadar sürdürmüştür. 1914 kuşağı içerisinde özel bir yeri olan sanatçı, dış dünyaya dönük tüm gözlemlerinde, içedönük bir yaşam mesajı getirmeye çalışmasıyla bu kuşağın öbür sanatçılarından ayrılmaktadır. Lifij’in resimlerinin bu yönü simgesel anlayışından kaynaklanmaktadır.