ÇİN 18.YÜZYIL KANGXI DÖNEMİ “ORMOLU” PORSELEN KÜP

18.Yüzyıl. Çin. Qing Hanedanı, Kangxi dönemi. Ormolu. Osmanlı Sarayı için özel yapım. Estetik ve tasarım harikası, üst seviye işçilik ve sanat kalitesine sahip. Altın vermeyli (dore) bronzlarla zenginleştirilmiş. Bronz platform kaideli, bronz kapaklı. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, renksiz şeffaf sırlı. Sıraltına ”Bleu-Blanc” ve “Seladon” tekniği ile yapılmış. “Sgraffito” tekniği ile oluşturulmuş stilize tezyinata sahip. Fevkalade kondisyonda. Osmanlı'da her zaman güç ve zenginliğin göstergesi olmuş Çin porselenlerinin benzer örnekleri “Saray Koleksiyonları”nda yer alan yüksek kıymette ele geçmez koleksiyonluk örneğidir.

Referans: Porselencilik Tarihi, 1941 / Hüseyin KOCABAŞ

Ölçüler: 51 x 25 cm.

Batının porselen ile ilk tanışmasının 13. Yüzyılda Venedikli seyyah Marko Polo’nun seyahatnamesi ile olduğu bilinmektedir. Doğuda en eski devirlerde bile kullanılan Çin porselenlerini “fağfuri” tabiri ile bizim ülkemizde yüzyıllardır kıymetle aranan eşyaların arasında en başta görürüz. Buna en güzel örnek Topkapı Sarayı Çin Porselenleri Koleksiyonu’dur. Osmanlı Sarayları’nda ilk olarak Sultan II.Beyazıd zamanında Çin porselenlerinden bahsedilir. Sultan I.Selim’in İran ve Mısır seferlerinden birçok porseleni İstanbul’a getirdiği bilinmektedir. Kanuni Sultan Süleyman Çin porselenlerine çok meraklı idi, hatta devlet erkânını Çin porselenleri kullanmaya teşvik ettiği gibi bunları hediye olarak da tercih ederdi. Osmanlı Sarayı’ndan özel olarak Çin’e defalarca kervanlar gönderildiği kayıtlarla sabittir. İstanbul’a uzak doğudan gelen her kervanın en kıymetli eşyasını fıçılar içine itina ile yerleştirilmiş Çin porselenleri teşkil ederdi. Bunlar İstanbul’da hatta İmparatorluk sınırları içindeki müşterilerin zevkine sunulur ve yüksek fiyatlarla satılırdı, bu eserlerin en iyi alıcısı kuşkusuz saraydı.