OSMANLI 19.YÜZYIL KAMÇI

19.Yüzyıl. Osmanlı. Aykırı form ve işçilikte savaş kamçısı. Osmanlı Rokokosu üslubunda tezyinatlı. Eski Türkçe ile “İş bu kamçı Kırsakbay Ayanbey’a hatıra olarak” ibareli. Türünün ele geçmez koleksiyonluk örneğidir.

Uzunluk: 48 cm.