OSMANLI “TEKKE İŞİ” BEKTAŞÎ ŞİŞLİ ASA

18./19.Yüzyıl. Osmanlı. Tekke işi, Bektaşî, “Abdülkadir Erzurûmî” ibareli. Aykırı ve estetik formda tasarlanmış, kabzası opal bilezikli. Köşeli kabzasına grave (kazıma) tekniği ile “Abdülkadir Erzurûmî” ismi, “Vav” ve “Alif” harfleri ile “Zülfikar Kılıcı”, terkli topuzuna ise “Ashab-ı Kehf”in isimleri “Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştatayyuş ve Kıtmir” uygulanmış. Fevkalade kondisyonda. Yeniçeri Ocağı’nın kuruluşundaki rolü dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu tarihi boyunca nüfuzunu koruyan Bektaşîlik’e ait, Osmanlı Tekke Sanatı’nın ele geçmez bir şaheseri ve yüksek kıymette koleksiyonluk örneğidir.

Uzunluk: 60 cm.

Ashab-ı Kehf, (Mağara Arkadaşları) İslam dininde kabul edilen bir olayın kahramanı bir grup insana verilen addır. Efsûs (Afşin)'taki bir mağarada 309 sene uyumuşlardır. Yedi kişi olduklarına ve yanlarında Kıtmir adında bir köpekleri olduğuna inanılır. Aslında Kur'an'daki Kehf suresinde kaç kişi oldukları belirtilmez, Allah dışında çok az kişinin bildiği belirtilir. Yine de genel görüşe göre 7 kişidirler. Hikayeleri Kur'an-ı Kerim’in Kehf suresinde anlatılmaktadır.