AHMET RE’FET EFENDİ (1873-1949)

"Yasin-i Şerif Cüzü”

Ketebeli. Hicri 1347 tarihli. Yasin-i Şerif Cüzü. Nesih hattı ile yazılmış. Ser levhası ve sayfa kenarları altın tezhipli, altın cetvelli. Hattat tarafından 1347’de Göztepe’de yazıldığına dair şerh düşülmüş. Bab-ı Seraskeri Kâtipliği’nde bulunmuş Ahmet Re’fet Efendi, Bakkal Arif’ten nesih ve sülüs, Sami Efendi’den ise celi sülüs icazetini almıştır. Fevkalade kondisyonda. Türk Hat Sanatı’nın koleksiyonluk bir örneğidir.

Ölçüler: 19 x 12 cm.