SEYYİD İBRAHİM ETHEM EFENDİ KETEBELİ KUR’AN-I KERİM / HİCRİ 1255

19.Yüzyıl. Osmanlı. Es-Seyyid İbrahim Edhem el Vehbi ketebeli. Hicri 1255 tarihli. Hocası Mustafa Rüşdü Efendi olan hattatın yazdığı 16. Kuran-ı Kerim’dir. Nesih hattı ile yazılmış, her sayfası 15 satır. Klasik tezhipli, altın cetvelli, altın duraklı. Orijinal deri cildi içerisinde. Türk Hat Sanatı’nın koleksiyonluk bir örneğidir.

Ölçüler: 17.5 x 11 cm.