GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN “EL YAZISI” İLE “ISLAK İMZASI”NA SAHİP ZARF

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından siyah mürekkep (el) ile “Belgrad Ataşe Militarlığı Kasası Anahtarları” yazılmış ve imzalanmış zarf. Fevkalade kondisyonda. Atatürk’ün kendi el yazısına ve ıslak imzasına sahip, manevi ve koleksiyon değeri yüksek, ele geçmez ünik eserdir.

*Atatürk Ocak 1914’te Kurmay Binbaşı iken “Belgrad Askerî Ataşeliği” görevine getirilmiş ve 1 yıla yakın süre Belgrad, Sofya, Bükreş ve Çetine (Karadağ) askerî ataşelik görevlerini birlikte yürütmüştür.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından siyah mürekkep (el) ile “Belgrad Ataşe Militarlığı Kasası Anahtarları” yazılmış ve imzalanmış zarf. Fevkalade kondisyonda. Atatürk’ün kendi el yazısına ve ıslak imzasına sahip, manevi ve koleksiyon değeri yüksek, ele geçmez ünik eserdir.

*Atatürk Ocak 1914’te Kurmay Binbaşı iken “Belgrad Askerî Ataşeliği” görevine getirilmiş ve 1 yıla yakın süre Belgrad, Sofya, Bükreş ve Çetine (Karadağ) askerî ataşelik görevlerini birlikte yürütmüştür.

Ölçüler: 10.5 x 13 cm.

İkinci Balkan Savaşı’nın ardından 29 Eylül 1913 tarihinde Osmanlı ile Bulgaristan arasında imzalanan İstanbul Barış Anlaşması’ndan sonra Sofya Elçiliğine Ali Fethi (Okyar), Sofya Askerî Ataşeliği’ne de 27 Ekim 1913 tarihinde Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal (Atatürk) atanmıştır. Sofya Askerî Ataşeliği görevine ilave olarak 1914 yılı ocak ayı başlarında, Bükreş, Belgrad ve Çetine (Karadağ) de verilerek sorumluluk alanı genişlemiş ve 01 Mart 1914 tarihinde yarbay rütbesine terfi etmiştir. Mustafa Kemal, ülkenin sürüklendiği mevcut şartlarda, Sofya’da kalmak istememiş, faal bir görev verilmesini talep etmiştir. Başkomutan Vekili Enver Paşa’ya yazdığı mektupta “Vatanın müdafaasına ait faal vazifelerden daha mühim ve yüce bir vazife olamaz. Arkadaşlarım muharebe cephelerinde, ateş hatlarında bulunurken ben, Sofya’da ataşe militerlik yapamam! Eğer, birinci sınıf subay olmak liyakatinden mahrumsam, kanaatiniz bu ise, lütfen açık söyleyiniz.” demiştir. Aralık 1914’te yazılan bu mektuptan sonra Kurmay Yarbay Mustafa Kemal, Harbiye Nezareti’nin 18 Ocak 1915 tarihli teklifi ve 20 Ocak 1915 tarihli onayıyla Sofya Askerî Ataşeliğinden, 3.Kolorduya bağlı teşkil edilecek olan 19.Tümen Komutanlığı’na ataması yapılmıştır.            

Mustafa Kemal’in Sofya Ataşemiliterliği, Atatürk Ansiklopedisi