SULTAN III.MUSTAFA HAN TUĞRALI MECMÛA-İ MÜNŞEÂT

“Ali bin Halil el-İzmîrî”

18.Yüzyıl. Ketebeli, tarihli. Ali bin Halil el-İzmîrî tarafından yazılmış. Giriş sayfası tezhipli, Sultan III.Mustafa Han’ın el çekme tezhipli altın tuğrası ile başlayan eser farklı renkte kağıtlar üzerine is ve surh mürekkebi ile tatbik edilmiş. Mektup suretlerinden oluşmakta. Nadir tesadüf edilen münşeatlarda yazışma usul ve kaideleri, yazışma türleri ve tarifleri, bunlarda kullanılacak unvan ve elkāb ile tarihî veya edebî yazışma örnekleri yer almaktadır. Mektuplarda makam esas olduğu için örnek metinler öncelikle Hz. Peygamber’in ve halifelerin mektuplarından verilir, daha sonra padişahların her türde yazıları, vezirlerden başlayarak diğer devlet adamlarına hitaben yazılmış yazılarla bazı devlet adamlarının kaleme aldığı metinlere geçilir. Münşeatlar edebiyat ve tarih çalışmaları bakımından kaynak eser niteliği taşımaktadır. Türk Hat Sanatı’nın yüksek kıymette ele geçmez koleksiyonluk bir örneğidir.

Referans: Ali bin Halil ketebeli diğer bir mecmua 24 Nisan 2013 tarihinde “Sotheby’s” tarafından 70.000 - 90.000 GBP ekspertiz fiyatı ile satışa sunulmuştur.

Ölçüler: 22 x 17 cm.