OSMANLI 19.YÜZYIL SARAY İŞİ ELMAS KAKMA “TREMBLEUSE” BROŞ

19.Yüzyıl. Osmanlı. Saray işi. Kallavi boyda. Müstesna eser, trembleuse (titrek) şekilde muhtemelen Osmanlı Saray erkânından biri için özel olarak tasarlanılarak imal edilmiş. Altın montürü elmaslarla bezenmiş ve yakut ile zenginleştirilmiş. Fevkalade kondisyonda. Orijinal muhafazası ile birlikte. İşçilik kalitesi ve ihtişamlı görüntüsü ile Osmanlı Mücevher Sanatı’nın koleksiyonluk bir örneğidir.

Referans: Osmanlı Saray Mücevheri / Gül İrepoğlu

Ölçüler: 55 x 96 mm.
Ağırlık: 35 gr.

Osmanlı İmparatorluğu’nun gelişmesi ve zenginleşmesi ile mücevhercilik giderek önem kazanmış ve İstanbul dünyanın önemli mücevher üretim merkezlerinden biri olmuştur. Bu dönemde, imparatorluğa yeni katılan bölge ve ülkelerde yaşayan toplumların birikimleri de eklendiğinden, kuyumculuk ürünlerinin çeşitlerinde belirgin bir artış olmuştur. Osmanlı topraklarında yaşamış çok sayıda etnik kimliklerin kültürünü ve binlerce yıllık uygarlıkların izlerini taşıyan Osmanlı kuyumculuğu, bu uygarlıklardan esinlenerek kendi özgün takılarını üretmiştir. Osmanlı Sarayı’nda çeşitli hizmet erbabı sınıflar mevcut olup bunlardan biri de “Ehl-i Hiref denilen sanatkârlar zümresiydi. Bunlar arasında yer alan kuyumcular Topkapı Sarayı'nın Orta Kapısı ile Akağalar Kapısı arasında kalan “Bîrun” denilen bölümde yaşamaktaydılar. Âmirlerine kuyumcu başı denirdi. Kuyumcular, devşirmelerin kabiliyetlilerinden yetiştirilirdi.  Ehl-i hiref teşkilâtında kuyumculukla uğraşan pek çok ustanın ve çeşitli bölüklerin yer aldığı belgelerden anlaşılmaktadır ki, bunların başında altın işçiliği yapan "Zergerân" bölüğü gelmektedir. Yeşim, necef ve maden eserler üzerine altın kakmacılığı yapanlara "Zernişâni", taş yontucu ve işlemecilere "Hakkâkân", taşa foya yapanlara ise "Foyager" denilmekteydi.