OSMANLI 19.YÜZYIL HAREM-İ HÜMAYUN KALFASINA AİT SARAY İŞİ ABDEST İBRİĞİ

“Saadetlü Nazlıser Kalfa”

19.Yüzyıl. Osmanlı. Saray işi. Harem-i Hümayun’dan çıkma kalfa kadın ibriği. Merkezdeki kitabede Eski Türkçe ile “Sahibi Saadetlü Nazlıser Kalfa, Sene 1256” yazmakta. Şişkin gövdeli, geniş tabanlı, dar uzun boyunlu, yüzeyi yalın işçilikli, emzikli ve kulplu. Fevkalade kondisyonda. Saraydan çıkmış olması sebebi ile büyük önem arz eden, yüksek kıymette koleksiyonluk eserdir.

Yükseklik: 32 cm.